Danka Milewska "Sonoformy"

by wet music records

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      25 PLN  or more

     

1.
2.
01:36
3.
04:23
4.
04:50
5.
6.
04:20

about

Danka Milewska - głos, kalimba, cytra
Gracula Relligiosa - głos
Artur Maćkowiak - elektronika, realizacja nagrań, mix

Marcin Bociński - mastering
NeSpoon - projekt graficzny www.behance.net/nespoon

Sonoformy powstały z zasłuchania w ciało, w którym na 250 dni zamieszkała p r a s t u l k a. Prastulka to słowo ze snu, w połowie pochodzi z języka islandzkiego, brzmi prawie jak staruszka i znaczy: pradziewczyna...

Sonoformy Danki Milewskiej to audiozapis performensu dźwiękowego z końca lipca 2014 roku. Artystka dla tej sytuacji artystycznej wybrała studio nagrań. Była wówczas w siódmym miesiącu ciąży i szukała sposobu uwolnienia tego, co zapisane w ciele. W studio jak w kapsule czasu zachodziły podczas nagrań dziwne procesy - nie tyle granie, co słuchanie pogłębiało się i namnażało. W tym samym czasie artystka stworzyła body recording - zarejestrowała swoje rozmowy z gwarkiem, mieszkającym w pobliskim ogrodzie ptakiem mimetycznym.
Z tych wszystkich strumieni dźwięków powstało 6 wyimprowizowanych piosenek na kalimbę, koshi, cytrę, elektronikę oraz głos.

www.wetmusic.pl
www.soundcloud.com/wetmusic
www.wetmusicrecords.bandcamp.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Danka Milewska - voice, kalimba, zither
Gracula Relligiosa - voice
Artur Maćkowiak - electronics, recorded and mixed

Marcin Bociński - mastering
NeSpoon - cover art www.behance.net/nespoon

Sonoforms originate out of deep listening of a body where the prastulka had been living for 250 days. The Prastulka is a word that appeared while dreaming and comes from Islandic language, sounds like a wise old woman and means: great-grand girl...

Sonoforms by Danka Milewska is an audiorecord of sound performance that took place at the end of July 2014. As a place for this performance the artist decided to choose a recording studio. She was pregnant then in the 7th month and was looking for a way to free what was written in the body. In the studio that was like the capsule of time there were strange processes taking place: not playing that much but listening to, getting deeper and multiplied. At the same time, the artist made another body recording - she recorded her conversations with hill myna (Gracula Religiosa) - mimetic bird living in a garden nearby. Out of all these sound streams and in collaboration with a musician and sound producer AM six songs improvised for kalimba, koshi, zither, electronics and voice were created.

www.wetmusic.pl
www.soundcloud.com/wetmusic
www.wetmusicrecords.bandcamp.com

credits

released January 30, 2015

tags

license

all rights reserved

about

wet music records

Initially Wet Music was used as a definition for music which functions outside those kinds of music which were designed typically for commercial effects and to conquer the music market.
Wet Music was the outcome of intuitive openness to novelty, experiments, innovation and honesty but it also enabled the author to use his own imperfection in creating perfect things.
... more

contact / help

Contact wet music records

Streaming and
Download help